Evinrude 3 HP Lightwin Thuyền động cơ | Sửa chữa thuyền trên tàu

Evinrude 3 HP Lightwin Thuyền động cơ Thuyền

.

Quy trình Tinh chỉnh Evinrude Litetwin

Lịch sử

Hướng dẫn sử dụng chủ sở hữu

Hoàn thành quét Chủ sở hữu bằng tay Cho Evinrude Lightwin Model 3012 và các mô hình tương tự.

phần tay

Hoàn thành quét phần tay Cho Evinrude Lightwin Model 3012 và các mô hình tương tự.

Tìm số mô hình của bạn

1952-1967 Evinrude và Johnson 3 HP bên ngoài động cơ thuyền Tham khảo Số Mẫu. Số mô hình thường được gắn ở phía bên của khung động cơ. Một khi bạn có số mô hình, hãy tìm năm cho động cơ của bạn trong Tham khảo Số Mẫu.

Tune-Up Danh sách các bộ phận

Dưới đây là Danh sách các bộ phận bạn sẽ cần Để điều chỉnh thiết bị 1952-1967 Evinrude hoặc Johnson 3 HP của bạn.

Thủ tục Tinh chỉnh

Làm theo thủ tục này Để điều chỉnh thiết bị 1952-1967 Evinrude hoặc Johnson 3 HP của bạn. Trang này có rất nhiều hình ảnh, mô tả, và lời khuyên về làm thế nào để có được những động cơ chạy tốt. Bạn sẽ được thực hiện từng bước thông qua quá trình thực hiện một điều chỉnh lên trên động cơ của bạn.

Bình luận về dự án này

Logo eBayLogo Amazon

Vui lòng nhấp chuột vào eBay or đàn bà gan dạ liên kết ở trên để giúp chúng tôi ra. Chúng tôi nhận được hoa hồng 4% trở lên cho MỌI THỨ bạn mua từ eBay hoặc Amazon.com trong những giờ 24 tiếp theo. Chương trình thu nhập liên kết này sẽ giúp tài trợ cho các dự án trong tương lai, lưu trữ, ngôn ngữ, bảo mật SSL và phát triển trang web mà không mất thêm chi phí nào cho bạn. Sự hỗ trợ của bạn được đánh giá rất cao. (Liên kết eBay là mới. Chúng tôi sẽ xem nếu thực sự hoạt động.)

.

chủ đề của DanetsoftĐà Nẵng Probo Sayekti lấy cảm hứng từ Maksimer