Evinrude 3 HP Lightwin Thuyền động cơ Thuyền

Quy trình Tinh chỉnh Evinrude Litetwin

 

Lịch Sử

 

Hướng dẫn sử dụng chủ sở hữu

Hoàn thành quét Chủ sở hữu bằng tay Cho Evinrude Lightwin Model 3012 và các mô hình tương tự.

 

phần tay

Hoàn thành quét phần tay Cho Evinrude Lightwin Model 3012 và các mô hình tương tự.

 

Tìm số mô hình của bạn

1952-1967 Evinrude và Johnson 3 HP bên ngoài động cơ thuyền Tham khảo Số Mẫu. Số mô hình thường được gắn ở phía bên của khung động cơ. Một khi bạn có số mô hình, hãy tìm năm cho động cơ của bạn trong Tham khảo Số Mẫu.

 

Tune-Up Danh sách các bộ phận

Dưới đây là Danh sách các bộ phận bạn sẽ cần Để điều chỉnh thiết bị 1952-1967 Evinrude hoặc Johnson 3 HP của bạn.

 

Thủ tục Tinh chỉnh

Làm theo thủ tục này Để điều chỉnh thiết bị 1952-1967 Evinrude hoặc Johnson 3 HP của bạn. Trang này có rất nhiều hình ảnh, mô tả, và lời khuyên về làm thế nào để có được những động cơ chạy tốt. Bạn sẽ được thực hiện từng bước thông qua quá trình thực hiện một điều chỉnh lên trên động cơ của bạn.

 

Bình luận về dự án này

 

.

chủ đề của DanetsoftĐà Nẵng Probo Sayekti lấy cảm hứng từ Maksimer