1949-1963 Dòng sản phẩm Johnson QD 10 HP Seahorse Tune-UP Danh sách bộ phận

 

1949-1963 Johnson 10 Nâng cấp HP QD Series

 

 

Cuộn dây đánh lửa

Cuộn dây đánh lửa

cuộn dây (bạn cần 2 trong số này) OMC Part Number 582995 hoặc 584477, NAPA / Sierra Part Number 18-5181

Trợ giúp hỗ trợ trang web này:

Nhấp vào đây để mua sắm cho phần này trên Amazon.com

Bấm vào đây để mua sắm phần này trên ebay.com

 

 

Bộ tản nhiệt khởi động

Bộ tản nhiệt khởi động   OMC Part Number 172522 NAPA / Sierra Part Number 18-5006

Trợ giúp hỗ trợ trang web này:

Nhấp vào đây để mua sắm cho phần này trên Amazon.com

Bấm vào đây để mua sắm phần này trên ebay.com

 

 

Champion J6C Đèn đốt Spark

Champion J6C Đèn đốt Spark

Spark Plugs   Champion J6C

Trợ giúp hỗ trợ trang web này:

Nhấp vào đây để mua sắm cho phần này trên Amazon.com

Bấm vào đây để mua sắm phần này trên ebay.com

 

 

Bộ Điều chỉnh Bộ chế hòa khí 5.5 HP

Bộ điều chỉnh bộ chế hòa khí

Carb Kit    OMC một phần số 382047, 3832049, 383062, 383067, hoặc 398532   

Số phần của NAPA / Sierra 18-7043

Trợ giúp hỗ trợ trang web này: 

Nhấp vào đây để mua sắm cho phần này trên Amazon.com

Bấm vào đây để mua sắm phần này trên ebay.com

 

 

 

người xúi giục

Máy bốc (1949-1957)

người xúi giục   OMC Part Number 375638 NAPA / Sierra Part Number 18-3002

Trợ giúp hỗ trợ trang web này:

Nhấp vào đây để mua sắm cho phần này trên Amazon.com

Bấm vào đây để mua sắm phần này trên ebay.com

người xúi giục

Máy bốc (1958-1963)

người xúi giục   OMC Part Number 377178 NAPA / Sierra Part Number 18-3003

Trợ giúp hỗ trợ trang web này:

Nhấp vào đây để mua sắm cho phần này trên Amazon.com

Bấm vào đây để mua sắm phần này trên ebay.com

 

QD 10 Head Gasket

Đầu đệm: 1951-1958

Nhấp vào đây để mua sắm cho phần này trên Amazon.com

Bấm vào đây để mua sắm phần này trên ebay.com

 

Johnson QD Trưởng Gasket 1951-1958

 

 

Đầu đệm: 1959-1963

Có sẵn tại VintageOutboard.com

Bấm vào đây để mua sắm phần này trên ebay.com

Johnson QD Trưởng Gasket 1951-1963

.

chủ đề của DanetsoftĐà Nẵng Probo Sayekti lấy cảm hứng từ Maksimer