Evinrude Johnson 3 HP 1952-1967 Mô hình Số Numbers.htm | Sửa chữa thuyền trên tàu

Phiên bản Evinrude Johnson 3 HP 1952-1967 Model Numbers.htm

.

Quy trình Tinh chỉnh Evinrude Litetwin

Các động cơ thuyền ngoài của 1952-1967 Evinrude và Johnson 3 HP có các số mô hình sau:

Evinrude:

1952-54 3012 3013
1955 3014 3015 3016
1956 3018 3019 3020
1957 3022 3023 3024
1958 3026 3027 3028
1959 3030 3031 3032
1960 3034 3035 3036
1961 3038 3039 3040
1962 3042 3043 3044
1963 3302 3303 3312
1964 3402 3403 3412 3432 3433
1965 3502 3503 3512 3532 3533
1966 3602 3603 3606 3632 3633


1966-67 3612
1967 3702 3703 3706 3707 3712 3716 3732 3733 3736

Johnson:

1952-54 JW-10
1955 JW-11
1956 JW-12
1957 JW-JWL-13
1958 JW-JWL-14
1959 JW-JWL-15
1960 JW-JWL-16
1961-62 JW-JWL-17
1963 JW-JWL-18
1964 JH-JHL-19 JW-JWL-19
1965 JH-JHL-20 JW-JWL-20
1966 JH-JHL-21 JW-JWL-21
1967 JH-JHL-22 JHF-21 JHF-22 JW-JWL-22 JWF-21

Logo eBayLogo Amazon

Vui lòng nhấp chuột vào eBay or đàn bà gan dạ liên kết ở trên để giúp chúng tôi ra. Chúng tôi nhận được hoa hồng 4% trở lên cho MỌI THỨ bạn mua từ eBay hoặc Amazon.com trong những giờ 24 tiếp theo. Chương trình thu nhập liên kết này sẽ giúp tài trợ cho các dự án trong tương lai, lưu trữ, ngôn ngữ, bảo mật SSL và phát triển trang web mà không mất thêm chi phí nào cho bạn. Sự hỗ trợ của bạn được đánh giá rất cao. (Liên kết eBay là mới. Chúng tôi sẽ xem nếu thực sự hoạt động.)

.

chủ đề của DanetsoftĐà Nẵng Probo Sayekti lấy cảm hứng từ Maksimer