Số hiệu Bên ngoài mẫu OMC Evinrude / Johnson "TURBOJET"

90 HP 1994 90JEERA Mua bộ phận    
90 HP 1995 90JEEOB Mua bộ phận    
           
115 HP 1994 115JEERA Mua bộ phận    
115 HP 1995 115JEEOB 115TJEOA Mua bộ phận    
115 HP 1996 115TJEDB 115TJEDP Mua bộ phận    
115 HP 1997 115TJEUC Mua bộ phận    

 

.

chủ đề của DanetsoftĐà Nẵng Probo Sayekti lấy cảm hứng từ Maksimer