1954-1964 Evinrude Johnson 5.5 Dự án Phần Điều chỉnh HP và Số Chi phí

Johnson Seahorse 5.5

Tổng chi phí cho các bộ phận: $ 96.62 cộng thuế tại NAPA

Cuộn dây đánh lửa
Cuộn dây đánh lửa

cuộn dây (bạn cần 2 của những) OMC một phần số 582995 hoặc 584477, NAPA / Sierra một phần số 18-5181

Trợ giúp hỗ trợ trang web này:

Nhấp vào đây để mua sắm cho phần này trên Amazon.com

Bấm vào đây để mua sắm phần này trên ebay.com

Bộ tản nhiệt khởi động

Bộ tản nhiệt khởi động OMC Mã sản phẩm 172522 NAPA / Sierra Mã sản phẩm 18-5006

Trợ giúp hỗ trợ trang web này:

Nhấp vào đây để mua sắm cho phần này trên Amazon.com

Bấm vào đây để mua sắm phần này trên ebay.com

Champion J6C Đèn đốt Spark
Champion J6C Đèn đốt Spark

Spark Plugs Champion J6C

Trợ giúp hỗ trợ trang web này:

Nhấp vào đây để mua sắm cho phần này trên Amazon.com

Bấm vào đây để mua sắm phần này trên ebay.com

Bộ Điều chỉnh Bộ chế hòa khí 5.5 HP
Bộ điều chỉnh bộ chế hòa khí

Carb Kit OMC một phần số 382047, 3832049, 383062, 383067, hoặc 398532

Số phần của NAPA / Sierra 18-7043

Trợ giúp hỗ trợ trang web này:

Nhấp vào đây để mua sắm cho phần này trên Amazon.com

Bấm vào đây để mua sắm phần này trên ebay.com

người xúi giục
người xúi giục

người xúi giục OMC Mã sản phẩm 434424 NAPA / Sierra Mã sản phẩm 18-3001

Trợ giúp hỗ trợ trang web này:

Nhấp vào đây để mua sắm cho phần này trên Amazon.com

Bấm vào đây để mua sắm phần này trên ebay.com

Đầu gioăng
Đầu gioăng

Đầu gioăng OMC Mã sản phẩm 303438 NAPA / Sierra Mã sản phẩm 18-2885

Trợ giúp hỗ trợ trang web này:

Nhấp vào đây để mua sắm cho phần này trên Amazon.com

Bấm vào đây để mua sắm phần này trên ebay.com

.

chủ đề của DanetsoftĐà Nẵng Probo Sayekti lấy cảm hứng từ Maksimer